Tag: Mevlevije

Mevlevije

(tur. Mevlevi, mn. Mevleviler; takođe Mevlevilik) su sledbenici, derviši, Mevlevi tarikata, sufi reda koji je osnovao Mevlana Dželaludin Rumi. Pripadnike ovog reda ponekad na zapadu nazivaju “vrteći derviši”, jer se dео njihovog duhovnog ostvarivanja sastoji od plesa u kojem se…

Read More